info@gspmarketing.pl
042 632 29 25
wybierz producenta
wybierz grupę produktów
przedział znaczkowy
od do
nazwa/kod nagrody

Nowe nagrody
Promocja
Małe AGD
Duże AGD
Produkty RTV
Prod. foto/video
Komputery
Prod. biurowe
Zdrowie i higiena
Zegarki
Biżuteria
Zabawki i gry
Książki
Turystyka
Kosmetyki
Narzędzia
Walizki i torby
Galanteria skórzana
Lornetki i lunety
Sport
Sprzęt ogrodowy
Art. wędkarskie
Telefony
i akcesoria GSM
Dla niemowląt
Różne
Strona głównaRegulaminCzesto zadawane pytaniaNasi partnerzyNagrody na zyczenieO nas

Moje konto

Aktualny regulamin programu “Milowe Zakupy”
(ostatnia aktualizacja: 20 styczeń 2017)

Przekierowanie do regulaminu obowiązującego przed aktualizacją.
 1. Celem programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania cennych nagród w wyniku robienia zakupów w punktach oznaczonych znakiem programu “Milowe Zakupy” oraz/lub kupowania wskazanych produktów.
 2. Organizatorem programu jest firma
  GSP sp. z o.o.,
  ul. Janosika 135,
  92–108 Łódź,
  tel. 042 632 29 25,
  dalej nazywana GSP.
 3. Uczestnikami programu “Milowe Zakupy” uprawnionymi do otrzymania nagród mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
 4. Uczestnicy programu “Milowe Zakupy” dokonując zakupów w oznaczonych punktach oraz/lub kupując wskazane produkty uzyskują znaczki za wydanie określonej kwoty pieniędzy lub zakup wskazanego produktu.
 5. O warunkach uzyskania znaczków, w szczególności o wysokości kwoty, za którą jest przyznany znaczek (punkt 4 niniejszego regulaminu) decyduje firma wynagradzająca klientów za dokonywane zakupy. GSP nie bierze w tym zakresie odpowiedzialności.
 6. Znaczki mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.
 7. Gromadzenie znaczków papierowych ułatwia przygotowana specjalnie książeczka, dostępna w punktach uczestniczących w programie. Znaczki mogą być gromadzone w dowolnej ilości książeczek.
 8. Gromadzenie znaczków elektronicznych odbywa się na indywidualnych, internetowych kontach klientów.
 9. Znaczki elektroniczne mogą być zbierane w następujący sposób:
  • przy pomocy kart magnetycznych w punktach uczestniczących w programie poprzez przesunięcie karty przez czytnik po dokonanej transakcji
  • przez dodanie na określone konta internetowe znaczków według regulaminu ustalonego przez firmę wynagradzającą klientów
  • przez wprowadzanie na konta internetowe unikalnych kodów dołączonych do określonych produktów.
 10. Aktualizacja konta internetowego odbywa się natychmiast w przypadku wprowadzania unikalnych kodów dołączonych do produktów lub bezpośredniego dodawania znaczków do kont klientów lub w ciągu 24 godzin od dokonanej transakcji przy użyciu kart magnetycznych.
 11. Po zebraniu odpowiedniej ilości znaczków można je wymienić na produkty z katalogu, który jest udostępniony w wersji papierowej w punktach uczestniczących w programie lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.milowezakupy.pl
 12. W katalogu przedstawiona jest również wartość znaczkowa każdego produktu.
 13. Wersja papierowa katalogu zawiera tylko wybraną część produktów. Pełny wybór nagród znajduje się na stronie internetowej www.milowezakupy.pl
 14. Znaczki nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 15. Realizacja nagród w przypadku znaczków papierowych może nastąpić poprzez:
  • Przesyłkę pocztową, po uprzednim wysłaniu książeczki ze znaczkami listem poleconym na adres:
   GSP sp. z o.o.,
   ul. Janosika 135,
   92–108 Łódź.
   Książeczka powinna być należycie wypełniona i potwierdzona pieczęcią punktu uczestniczącego w programie , w którym klient dokonywał zakupów (ostatnia strona książeczki)
  • W porozumieniu z firmą, w której klient dokonuje zakupów istnieje możliwość odbioru nagrody w danym punkcie. W takim przypadku klient powinien upoważnić na piśmie (formularz znajduje się w książeczce do zbierania znaczków) firmę do odbioru nagrody od GSP w jego imieniu. Firma przekazuje GSP książeczkę wraz z upoważnieniem do odbioru nagrody. GSP dostarcza nagrodę do firmy
  • Odbiór w biurze firmy GSP (adres jak wyżej). Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie odbioru nagrody w biurze firmy pod tel. 042 632 29 25
 16. Realizacja nagród w przypadku znaczków elektronicznych następuje przez złożenie zamówienia na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Wysyłka nagrody odbywa się na wskazany w zamówieniu adres.
 17. Aby zrealizować nagrodę posiadając dwa rodzaje znaczków należy w pierwszym kroku wymienić znaczki papierowe na elektroniczne poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia na stronie internetowej www.milowezakupy.pl.
 18. Dostawa nagród jest bezpłatna. GSP podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Polski.
 19. Nagroda jest dostarczona do klienta w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.
 20. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody za znaczki ciążą na uczestnikach programu.
 21. Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, GSP zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
 22. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.
 23. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.
 24. Zestaw nagród programu będzie ulegał rozszerzaniu. W chwili pojawienia się nowego katalogu, poprzedni katalog traci ważność, z tym że GSP dołoży wszelkich starań, aby w nowym katalogu znalazła się cała oferta produktowa z poprzednich katalogów.
 25. GSP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu “Milowe Zakupy”. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych programu pod adresem: www.milowezakupy.pl
 26. Czas trwania programu “Milowe Zakupy” jest nieograniczony. Przez zakończenie programu rozumie się także zaprzestanie uczestnictwa w programie przez punkt , w którym klient dokonuje zakupów o czym punkt ten jest zobowiązany poinformować klienta . W takim przypadku nagrody są realizowane w okresie 180 dni od wycofania się punktu sprzedaży z uczestnictwa w programie. GSP zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 180 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Znaczki zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu a nie wymienione na nagrody przed zakończeniem tracą ważność.
 27. Organizatorzy nie będą realizować nagród dla zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub niepodpisanych przez klienta.
 28. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności przesłanych do GSP papierowych znaczków, GSP zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 29. UWAGA! Od dn. 28.02.2013 nie dokonujemy wymiany znaczków elektronicznych na papierowe.

Formularz zamiany znaczków kliknij TUTAJ

Strona główna | Regulamin | Często zadawane pytania | Milowe Zakupy + | Nagrody na życzenie | O nas